7 tips voor een crossmediale startup

 

‘Iedereen wordt uitgever’ hoor je wel eens. En inderdaad, ook organisaties die uitgeven niet tot hun kernactiviteit rekenen, worden meer dan ooit geconfronteerd met de vraag hoe ze optimaal kunnen communiceren met hun doelgroep in een snel veranderende informatiewereld. Hoe creëer je nou een goede ‘crossmediale mix’?

Neem in ieder geval onderstaande basics in acht.

1. Denk niet in kanalen maar in content

Niet zo lang geleden las ik als een van de doelstellingen in een uitgeefplan “Zoveel mogelijk kanalen inzetten om te communiceren met de doelgroep”. Dat is echter geen doel, maar een middel. Het doel is: optimaal communiceren met de doelgroep. Daartoe zet je die kanalen in die je helpen dat doel te verwezenlijken. De verhalen die je wilt vertellen en de onderwerpen waarover je een debat op gang wilt brengen blijven de dragers van je succes. Kortom: alles begint, net als vroeger, bij de content.

2. Zie je werkomgeving als een laboratorium

Veel meer dan vroeger kunnen we experimenteren. Alles wat je online doet kun je meten. Dat betekent dat we gedetailleerd kunnen volgen waar de belangstelling van onze lezers naar uitgaat. Maak van meten je tweede natuur. Deel de informatie uit Google Analytics met je collega’s. Zorg dat de hele redactie weet welk verhaal de meeste hits heeft gegenereerd. En kijk welke online rubrieken goed scoren en welke niet. Pas hieraan je redactionele beleid aan. Versterk rubrieken die goed scoren, en ‘kill’ rubrieken waar geen belangstelling voor blijkt te bestaan.

3. Wees je bewust van je voortdurend veranderende rol als ‘informatiebemiddelaar’

Vroegen was de wereld eenvoudig: de schrijver schreef een stukje, stuurde het stukje naar de uitgever, en de uitgever bracht het vervolgens naar de klant. Tegenover dat mooie rechte lijntje staat tegenwoordig een wirwar aan lijnen, waarbij de uitgever een soort spin in een web van communicatiestromen is. User Generated Content zorgt ervoor dat de ontvanger van informatie ook zender van informatie wordt. Realiseer je dat die nieuwe rol niet statisch, maar dynamisch is: regelmatig vinden uitgevers zichzelf opnieuw uit door nieuwe taken te definiëren. Niet zo lang geleden werd bijvoorbeeld de term Content Curation geïntroduceerd. Die term staat voor het leveren van toegevoegde waarde door uit de enorme informatieberg de meest relevante content te selecteren, en die geordend naar de klant te brengen.

4. Benut de mogelijkheden van de mix

De kracht van crossmediaal uitgeven zit ‘m voor een groot deel in het slim ‘aan elkaar knopen’ van verschillende content typen. Het gaat dus om de mix: de synergie tussen print en online, maar ook de synergie tussen een online verhaal, een filmpje en een interactief element. Hoe je die optimale mix bereikt? Met vallen en opstaan. ‘t Is allemaal evenwichtskunst, en vooral leren, leren, leren. En maak keuzes: het niet doen van bepaalde dingen kan net zo waardevol zijn als het wel doen.

5. Formuleer doelen rondom je social media-activiteiten

Een Twitter-account of een LinkedIn-groep leveren het meest voor je op als je duidelijk formuleert wat je met die activiteiten wilt bereiken. Dat hoeft niet in de vorm van een ingewikkeld plan. Liever niet zelfs. Maar zet wel compact op een rijtje wat je gaat doen in - bijvoorbeeld - je LinkeIin-groep. De ervaring leert dat organisaties die zich met beleid op social media-platforms bewegen veel meer uit hun inspanningen halen dan organisaties die maar wat aanrommelen.

6. Koppel je productplannen aan je organisatie

Denk niet alleen in termen van productinnovatie, maar kijk tegelijk heel goed welke gevolgen je plannen voor de (werk)organisatie hebben. Wie gaat de LinkedIn-groep beheren? Wie verzorgt de filmpjes op de website? En: welke nieuwe competenties hebben we in ons team nodig om de nieuwe activiteiten optimaal te kunnen verrichten?

7. Lees veel, en leer van mooie cases

Juist omdat de wereld om ons heen zo snel verandert, is het van belang dat je regelmatig een bezoek brengt aan plekken waar de ontwikkelingen beschreven en geduid worden. Denk aan Emerce.nl, Denieuwereporter.nl, Publishr.nl, IncT.nl en Rethinkingmedia.nl. Ga vooral op zoek naar originele en interessante cases van concullega’s. Kijk hoe ze een LinkedIn groep integreren in hun website, en onderzoek waarom hun Twitter-account zoveel volgers heeft. Want van één succesvol praktijkvoorbeeld leer je meer dan van tien columns (of een lijstje met ‘zeven tips …’).

(verscheen onder meer op Publishr.nl, 2012)