Case: ANWB Verkeerskunde

Bij de ANWB heeft Peter Runhaar als projectleider gewerkt aan een doorstart van de titel Verkeerskunde. Eerst schreef hij een uitgeefplan en een businesscase. Doel: een werkplan maken op basis waarvan deze titel duurzaam versterkt kon worden. Na voltooiing van het plan begeleidde Peter als projectleider het proces waarin de geformuleerde doelstellingen van theorie naar praktijk werden getild.

 

In dit innovatieproces kwamen vrijwel alle onderdelen van het vak langs. We schreven een pitch uit voor restyling van het magazine en bouw van een nieuwe website. Met studio Curve (print) en bureau Liones (online) gingen we vervolgens aan de slag: er werd een prachtig ontwerp voor een nieuw magazine gemaakt en de site werd volledig vernieuwd. Het ging bepaald niet alleen om een cosmetische vernieuwing. Vanuit de crossmediale strategie die was uiteengezet in het uitgeefplan werden de verschillende producten conceptmatig versterkt en beter op elkaar afgestemd en werd ook de commerciële positionering van de titel flink verstevigd.

 

Naast het versterken van de producten hebben we ook de organisatie goed doorgenomen en plannen gepresenteerd voor versterking van de sales- en van de uitgeeffunctie.

 

Als projectleider streefde Peter er - mede gezien de hoge werkdruk bij de ANWB en het compacte team van betrokkenen - naar om de projectorganisatie zo efficiënt mogelijk op te zetten. Dat betekende: de zaken zo (tijds)efficiënt mogelijk en met zo weinig mogelijk overbodige vergaderuren organiseren en tegelijkertijd e.e.a. zodanig opzetten dat een professionele voortgang - middels voldoende overleg en voldoende rapportage - geborgd zou zijn. Peter liet zich hierbij inspireren door Ricardo Semler, een zeer non-conformistische Braziliaanse ondernemer, die onder andere propageert om in de bedrijfsorganisatie (met name ‘vergadermatig' en ‘rapportagematig') niets te doen wat niet echt nodig is.

  

Mede dankzij het grote engagement van alle betrokkenen heeft die efficiënte manier van projectorganisatie prima gewerkt.

 

Resultaat van het project: een sterke, vernieuwde titel, waarvan de onderliggende producten goed op elkaar afgestemd zijn.